Grup Tec
Solucions tecnològiques de seguretat avançades

Avís legal

COMPOSICIÓ DE GRUP TEC

A data 09/11/2022 el GRUP TEC està format per les empreses següents:

GIC NORDDADES S.L., amb C.I.F. B-55212021 i domicili al carrer del Bruch 18, Baixos,17600 Figueres (Girona)

DETEXT S.L, SL., amb C.I.F. B55153860 i domicili al carrer de l’esperança, 14, Baixos, 17600 Figueres (Girona)

MAXPROTECH SOLUTIONS, S.L., amb C.I.F B55211270 i domicili al carrer carrer del Bruch 18, Baixos,17600 Figueres (Girona)

Per aquest motiu, està prohibida la reproducció total o parcial, comunicació pública, modificació, transformació, copia, distribució, o qualsevol altre forma d'explotació i manipulació d'aquesta web, dels seus dispositius tècnics, continguts, aplicacions, codi, disseny, selecció i forma de presentació dels materials i, en general, de la informació continguda en aquesta web.

Així mateix, està prohibit descompondre, realitzar enginyeria inversa o, en general, transmetre de qualsevol manera o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per el funcionament i accés d'aquesta web i els serveis aquí continguts, així com realitzar, respecte dels mateixos qualsevol acte d'explotació. En particular, està prohibit realitzar enllaços (links, hiperlinks, i framming) o vincles similars que puguin establir-se amb la web de Grup Tec. Com sense el previ consentiment exprés del seu titular Grup Tec.

Vols saber com et podem ajudar?